لوگو شرکت افق سوله
شرکت افق سوله

پروژه ی مهندس احمد پور

پروژه ی مهندس احمد پور

نصب سوله به ابعاد 30*40متر

به وزن 175تن

 محل نصب شهر صنعتی هشتگرد

 سال ساخت: 1400

پروژه ی مهندس احمد پور

پروژه های انجام شده