لوگو شرکت افق سوله
شرکت افق سوله

ساندویچ پانل چیست ؟

ساندویچ پانل چیست ؟

ساندویچ پانل چیست ؟

شامل ساندویچ پانل دیواری، سردخانه (Panel Sandwich (و ساندویچ پانل سقفی است و دارای ساختاری ترکیبی می باشد.

در این وسیله یک الیه نرم میان دو الیه خارجی قرار می گیرد. کاربرد ساندویچ پانل در انواع کانکس،کارگاه، سردخانه، هتل و غیره است. ساندویچ پانل و از جمله ساندویچ پانل دیواری را با بهترین کیفیت از کاسپین پانل بخواهید. برای کسب اطالعات بیشتر می توانید به صفحه ساندویچ پانل در ویکی پدیا مراجعه کنید.

ساندویچ پانل جایگزین مناسبی است برای مصالح سنتی یعنی اجری وسیمانی است.

که می توان با اطمینان کامل ان را در نظر گرفت، زیرا مزایای بسیاری نسبت به این مصالح دارد

با توجه به وسعت کشور ایران و شرایط اقلیمی متفاوت در نواحی مختلف این سرزمین الزم است روش های ساختمان سازی متناسب با ویژگی های خاص منطقه ای تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود. نظر به اینکه این کشور روی یکی از کمربندهای فعال زمین رزه در جهان قرار دارد لذا ایجاد سازه های مقاوم و امن از الویت خاصی برخوردار است. بررسی نیاز کشور به واحدهای مسکونی نشان می دهد که با توجه به بافت جوان نیروی انسانی هرساله به حدود 066666 واحد مسکونی جدید نیاز است که روش های سنتی ساخت جوابگوی بخش محدودی از این نیاز می باشد. عالوه بر نیازهای جدید، کیفیت ضعیف ساخت باعث استهالک سریع ساختمان های موجود شده که این امر باعث افزایش نیاز به ساختمان سازی جدید می شود، همچنین به مقوله مقاوم سازی سازه های موجود نیز باید توجه الزم مبذول گردد.

ساندویچ پانل یک ساندویچ خوراکی و یا یک ماده غذایی نیست ولی شباهت ساختاری جالبی با ساندویچ های خوراکی دارد. این سازه بسیار سبک می باشد و از 2 الیه ورق استیل تشکیل می شود که بین آن را یک الیه عایق تشکیل داده است که اصوال از جنس پلی اورتان می باشد و این عایق در مقابل رطوبت حرارت و برودت .مقاوم است و کاسپین پانل یکی از بهترین تولید کنندگان این محصول می باشد.

ا توجه با پیشرفت روز افزون ساخت و ساز و گسترده شدن آن باعث شد تا استفاده از ساندویچ پانل هم زیاد .شود و با توجه به ساختاری که دارد بسیار قابل توجه مهندسان ساختمانی قرار گرفته است.

بیشترین استفاده از ساندویچ پانل در منازل مسکونی، مدارس، سرویس های بهداشتی و نمازخانه ها، کانکس .نگهبانی، گلخانه ها و... می باشد.

با توجه به وسعت کشور ایران و شرایط اقلیمی متفاوت در نواحی مختلف این سرزمین الزم است روش های ساختمان سازی متناسب با ویژگی های خاص منطقه ای تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود. نظر به اینکه این کشور روی یکی از کمربندهای فعال زمین رزه در جهان قرار دارد لذا ایجاد سازه های مقاوم و امن از الویت خاصی برخوردار است. بررسی نیاز کشور به واحدهای مسکونی نشان می دهد که با توجه به بافت جوان نیروی انسانی هرساله به حدود 066666 واحد مسکونی جدید نیاز است که روش های سنتی ساخت جوابگوی بخش محدودی از این نیاز می باشد. عالوه بر نیازهای جدید، کیفیت ضعیف ساخت باعث استهالک سریع ساختمان های موجود شده که این امر باعث افزایش نیاز به ساختمان سازی جدید می شود، همچنین به مقوله مقاوم سازی سازه های موجود نیز باید توجه الزم مبذول گردد. با توجه به نیازهای وسیع ذکرشده و لزوم بهبود کیفیت تولید ساختمان همانطور که در قالب کشورهای بزرگ نیز متداول است باید روش های تولید صنعتی ساختمان .به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

 

کاربرد ساندویچ پانل

استفاده از ساندویچ پانل در انواع سرد خانهها و صنایع برودتی دفاتر کارگاهی درمانگاه صحرایی سرویس بهداشتی نمازخانه و محیط آموزشی، تعمیرگاه سیار، پست نگهبانی، ویالهای یک و دو طبقه- واحدهای امدادی 3 در زمانهای بحرانی مانند زلزله ساخت انواع سوله، دیوار و سقف سالنهای تولید، ساختمانهای اداری و هتلها، کانکس، کانتینرها کاربرد ساندویچ پانل در مخازن چند جداره، پوشش سوله انبارها، خانهها و ویالهای، ساندویچ پانل در صنایع، پوشش سوله، باشگاه و سرد خانه، واحدهای امدادی در زمانهای بحرانی مانند زلزله ساخت انواع سوله، مسکونی، انبار غالت، مدارس و درمانگاههای سیار، سردخانه گوشت و لبنیات، خانههای سیار و کاروانها، استخرهای سرپوشیده و سالنهای ورزشی، دیوار و سقف ساختمانهای صنعتی، دیوار و سقف کاذب و دیوار تقسیم داخلی و اتاقهای اداری در کارخانهها میباشد. همچنین ساندویچ پانلها کاربردهای گوناگونی دیگری هم در صنایع مختلف دارد ازجمله ساخت کانکس، کانتینر، کانکسهای یخچال دار ثابت و متحرک، سازه و خانه پیش ساخته، کمپها اسکان موقت، سوله، سازه فلزی، سازه فضایی، انبار و بارانداز، مجتمعهای ورزشی، کارخانه .صنعتی و تولیدی، سردخانه های صنعتی و نیمه صنعتی

کاربردها

ساندویچ پانل سقفی و دیواری مخصوص سردخانه ها

ساندویچ پانل سقفی و دیواری مخصوص سالنهای ورزشی

ساندویچ پانل سقفی و دیواری مخصوص سوله های صنعتی

ساندویچ پانل سقفی و دیواری مخصوص سالن کارخانه ها

ساندویچ پانل سقفی و دیواری مخصوص کانکس ها 

ساندویچ پانل سقفی و دیواری مخصوص ویلاهای پیش ساخته

چرا ساندویچ پانل

عایق بسیار قوی انرژی 2 :سبک بودن در مقایسه با سایر مصالح ۳ :قیمت تمام شده بسیار پاییین نسبت به :۱ مصالح سنتی ۴ :قابل شستشو بودن ۵ :نصب و اجرای آسان و سریع 0 :رنگبندیهای متنوع ۷ :عایق صوتی مناسب ۸ :مقاومت زیاد در برابر نیروهای برشی ناشی از زلزله ۹ :افزایش عمر مفید سازه ۱6 :قابلیت انعطافپذیری زیاد جهت استفاده در طرحهای خاص ۱۱ :مقاومت باال در برابر حاللها و عدم خورندگی در محیطهای بازی و اسیدی

 

انواع ساندویچ پانل

ساندویچ پانل پلی یورتان: در این ساندویچ پانلها برای عایق بندی از فوم پلی یورتان استفاده میشود که در -۱ نامیده میشود که از ترکیب پلی یول و ایزو سیا نورات تولید میشود. نوع PIR دو نوع تولید میگردد. نوع اول نام دارد که از ترکیب پلی یول و ایزو سیانات تولید میگردد؛ و در هر دو روش برای تسریع در PUR دوم استفاده میشود. تفاوت این دو B141 ترکیب، حضور کاتالیزور الزامی ست. برای تنظیم دانسیته فوم نیز از گاز است. عایق حرارتی و برودتی، عایق صوت، مقاوم در برابر رطوبت و PIR نوع در ضد حریق بودن ساندویچ پانل .وزن سبک از مشخصات این نوع ساندویچ پانل میباشد

ساندویچ پانل پلی استایرن: برای عایق بندی این نوع ساندویچ پانل از فوم پلی استایرن یا همان یونولیت -2 استفاده میگردد. از لحاظ عایق حرارتی و صوتی در درجه پایینتری از پلی یورتان قرار میگیرد، اما نسبت به آن .سبکتر است و قیمت مناسب تری هم دارد

ساندویچ پانل پشم سنگ: عایق این نوع پانلها الیاف پشم سنگ است که ضد حریق بودن مهمترین ویژگی -۳ این نوع ساندویچ پانل است. الزم به توضیح است که درجه ضد حریق بودن این نوع، از ساندویچ پانل پلی یورتان .هم بالاتر میباشد PIR

ساندویچ پانل سقفی

پانل سقفی از ضخامت ۴ الی 26 سانتیمتر با فوم تزریقی پلی یورتان سخت )دانسیته 2±۴6 )تولید میشود. این پانل مقاوم در برابر رشد گیاهان و قارچها و دارای ضریب هدایت حرارتی پایین میباشد. عرض مفید پانل .سقفی ۱/6۸ متر میباشد

ساندویچ پانل دیواری

ساندویچ پانل دیواری نوعی از مصالح ساختمانی که از دو الیه ورق که مابین آنها فوم تزریق شدهاست و جهت پوشش دیوار بکار میرود را ساندویچ پانل دیواری مینامند. پانل دیواری برای پوشش دیوارههای فضاهای صنعتی، سردخانهها، کانکسها، ساختمانهای پیش ساخته و.. به کار میرود. این پانل دارای عرض مفید ۱/۱۴ .متر وگستره ضخامت از ۴ تا 26 سانتیمتر است.

ساندویچ پانل سردخانهای

بین دو الیه ورق فلزی، محصولی است rigid ساندویچ پانل سردخانهای به زبان ساده ترکیب هسته پلی یورتان که ساندویچ پانل نامیده میشود؛ که پانلهای سردخانهای از ضخامت ۸ تا 26 سانتیمتر بنا به کاربری آن تولید میگردد و پلی یورتان مورد استفاده در آن مادهای است کامالً سخت و شکننده، به همین دلیل به تنهایی چندان قابل استفاده نمیباشد. اما با ساندویچ کردن این ماده بین دو الیه ورق فلزی با مقاومت کششی باال به .خواص مکانیکی مورد نظر دست پیدا میکنیم.

ساندویچ پانل نسوز

ساندویچ پانل نسوز، نوعی ساندویچ پانل است که اشتعال زا نبوده و تنها در تماس مستقیم با آتش، دچار آسیب .میشوند و بعد از فروکش کردن آتش سوزی به خودی خود خاموش میشوند

ساندویچ پانل نسوز در هنگام آتش سوزی، ذوب نخواهد شد و از این رو، خطر احتمالی برای شعلهور شدن ثانویه .آتش را، افزایش نمیدهند

در گازهایی که هنگام سوختن از کف ایزوفونیک آزاد میشوند، میزان سم کمتری دارند و از طریق مصالح [ساختمانی مرسوم مانند چوب، به راحتی از ساختمان خارج میشوند

مشخصات فنی ساندویچ پانل

ورقهای گالوانیزه عمومی ساندویچ پانل موجود در بازار ایران

نوع و ضخامت ورق مورد استفاده: ورق الوزینگ )روی و آلومینیم(، گالوانیزه و آلومینیوم پیش رنگ شده به ضخامت 6/۵ الی 6/۷ میلیمتر در رنگهای متنوع و از نوع سوپر پلی استرکورهای به ضخامت 2۵ میکرون در (قسمت بیرون و ۷ مکرون در رنگ پرایمر کورهای از داخل در محل اتصال ورق با فوم. )چسبندگی فوم به ورق

نوع پوشش ساندویچ پانل: دورو ورق، یکرو ورق یکرو فویل، یکرو ورق نایلون، یکرو ورق یکرو کاغذ، دورو .نایلون، دورو کاغذ، دورو فویل.

.نوع فوم ساندویچ پانل: پلی اورتان سخت با دانسیته 2۴۴6 کیلوگرم بر متر مکعب .

پیچ مخفی شیار RP2 – پیچ مخفی میکروویو RP1 – پیچ مخفی بدون شیار RPO – صاف DND: مدلها

پیچ مخفی شیار درشت RP3 – ریز

ضخامت ساندویچ پانل

پانلها در ضخامت ۴ الی 2۵ سانتیمتر و بر حسب سفارش تولید میگردد. ساندویچ پنلها از ۵ الیه تشکیل میشود، الیه محافظ درونی و بیرونی بوده و دو الیه چسب مخصوص که جهت اتصال الیههای محافظ بیرونی و عایل پلی یورتان بکار برده میشود فوم داخل ساندویچ پنلهای نیز از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۴6 .کیلوگرم بر متر مکعب میباشد.

رنگ ساندویچ پانل

ساندویچ پانل در ۱2 طیف رنگی مختلف ازجمله سفید، آبی، قرمز، نقرهای، طوسی، کرم، سبز، یشمی، زرد، .بنفش نولید میشود .

فوم پلی یورتان ساندویچ پانل

پلیاورتان فوم سبکی است که از ترکیب پلی یول و ایزو سیانات در شرایط خاص و در حضور کاتالیزور تولید میشود. پلی اورتان نوعی فوم است که در آن بیشتر خلل و فرج بسته شده و میتوان از آن به عنوان عایق حرارتی استفاده کرد. پلی اورتان در هر دانسیته مورد نیاز قابل تولید است. حداکثر دمای عملکرد پلی اورتان ۷6 [الی ۸6 درجه سانتی گراد است. پلی اورتان در دمای باالتر از ۱66 الی ۱۱6 درجه تجزیه میشود.

نصب ساندویچ پانل

از آنجایی که برای سازههای ساخته شده با ساندویچ پانل مواردی مانند عایق حرارتی و صوتی، مقاومت در برابر رطوبت، ضد احتراق و حفظ زیبایی از اهمیت باالیی برخوردارند، باید نکات زیر در نصب پانل مورد توجه قرار گیرد: – اتصال پانل به ساختمان و تمامی نقاط اتصال پانلها به یکدیگر در گوشهها توسط فالشینگ با ضخامت ۱ تا 2 میلیمتر صورت پذیرد. – درزبندی پانلها توسط چسب پلی یورتان انجام گیرد. – جهت کاهش پرت پانلها به محل قرار گیری پانلها، فاصله بین ستونها، ارتفاع پانلها و ... توجه شود. – جهت نصب پانلها از .پیچ واشر دار مخصوص استفاده گردد. همچنین به گام و ارتفاع پیچها هم توجه شود

روشهای کاهش هزینه ساندویچ پانل

برای پایین آوردن قیمت ساندویچ پانل روشهای متعددی وجود دارد: – به جای اینکه در هر دو طرف پانل از ورق فلزی استفاده گردد، تنها در یک طرف ورق فلزی به کار رود. – پایین آوردن ضخامت ورق فلزی از ۵/6 میلیمتر به ۴/6 میلیمتر. – کاهش گامهای به کار رفته در پانل

 

. در اینجا از فعایت های مجموعه افق سوله در زمینه ساندویچ پانل اندک شرحی را ارایه میکنیم

نصب ساندویچ پانل گروه فنی برادران شاه محمدی ، فروش و نصب ساندویچ پنل با قیمت مناسب و کیفت خوب ، از جمله خدمات مااعزام کارشناس متخصص جهت اندازه گیری و تهیه لیست سفارش ساندویچ پنل به صورت رایگانبرآورد هزینه متریال ساندویچ پنل و فالشینگ و اعالم به مشتریاعزام تیم نصب متخصص در نصب ساندویچ پنل سقفی و دیواری و انواع فالشینگ و آبروعیب یابی انواع سقف های ساندویچ پنلی درخصوص نشت آب و یا هرگونه مشکل دیگر.....ساخت انواع استراکچر و اسکلت فلزیمشاوره رایگان و کمک به مشتری در کاهش هزینه هاارسال کاتالوگ و نمونه ساندویچ پنل در اسرع وقت حد پشتیبانی و خدمات پس از فروش و نصب ساندویچ صاف DND پنلنکات کلیدی و برترساندویچ پنل دیواری در طرح های مختلف و کاربرد های متفاوتساندویچ پنل پیچ مخفی در سه طرح شیار متفاوت تنوع رنگ در تولید RPOجهت نصب درکلین روم و سردخانهساندویچ پنل ساندویچ پنل های سقف و دیواربرش و خم انواع فالشینگ و آبرو در رنگ های مختلفساندویچ پنل سقفی با فرم ذوزنقهورق شادوساندویچ پنل یکرو ورق جهت نصب در سالن های مجهز به سقف کاذبساندویچ پنل با فوم پلی اورتان سخت با دانسیت ۴6جهت استعالم قیمت و ارسال فاکتور تماس حاصل فرمایید پیشنهاد ما به شما در خصوص اجرای ساندویچ پنل جهت کاهش هزینه ها اعزام کارشناس محاسب به محل پروژه جهت اندازه گیری ساندویچ پنل و تهیه لیست سفارش بدون پرت میباشد معرفی نصابهای باتجربه و متخصص از جمله خدمات ما میباشد مشخصات فنی ساندویچ پانل :نوع و ضخامت ورق مورد استفاده پانل تولیدی : ورق الوزینگ )روی و آلومینیم( ، گالوانیزه و آلومینیوم پیش رنگ شده به ضخامت 6/۵ الی 6/۷ میلیمتر در رنگ های متنوع و از نوع سوپر پلی استرکوره ای به ضخامت 2۵ میکرون در قسمت بیرون و ۷ مکرون در رنگ پرایمر کوره ای از داخل در محل اتصال ورق با فوم. )چسبندگی فوم به ورق(نوع پوشش ساندویچ پانل : دو رو ورق ، یکرو ورق یکرو فویل ، یکرو ورق نایلون ، یکرو ورق یکرو کاغذ ، دو رو نایلون ، دو رو کاغذ، دو رو فویلنوع فوم ساندویچ پانل : پلی پیچ RPO – صاف DND : اورتان سخت با دانسیته ۴6۴2 کیلوگرم بر متر مکعبساندویچ پانل دیواری :دل ها پیچ مخفی شیار RP3 – پیچ مخفی شیار ریز RP2 – پیچ مخفی میکروویو RP1 – مخفی بدون شیار درشتعرض : ثابت ۱/۱۵( 2 سانتیمتر فاق و زبانه( مفید ۱/۱۳ مترضخامت ساندویچ پانل ها :دیواری : ۴ ، ۵ ، 0، ۸ سانتی مترساندویچ پانل سردخانه ای: ۱6 ، ۱2/۵ ۱۵ ، ۱۸ و 26 سانتی مترطول پانل ها : 2 الی ۱2 متر بدلخواه مشتری ساندویچ پانل سقفی :عرض : ثابت ۱/6۸ متر )۷ سانتی متر اورلپ( مفید ۱/6۱ضخامت : ۴ ، ۵، 0 ، ۸ ، ۱6 سانتی مترطول : 2 الی ۱2 متر بدلخواه مشترینمای ورق پوششی ساندویچ پانل سقفی ) شادو طرح ذوزنقه ای و طرح سفال (ابعاد طرح ذوزنفه ای : عرض ثابت ۱/6۸ متر ) ۷ سانتی متز اورلپ( مفید ۱/6۱متر طول پانل ها : ۱ متر الی ۱2 متر بدلخواهابعاد طرح سفال : عرض ثابت ۱/6۹ متر ) ۱۴ سانتی متر اورلپ( مفید 6/۹۵متر طول : ۱/22 متر الی ۷/6۱۵ متر ) مضربی از ۳6/۵ سانتی متر(نصب ساندویچ پانل سقفی و دیواری در 9 سراسر ایران با بهترین گروهای دوره دیده و مجرب فعال در زمینه ساخت انواع خانه های پیش ساخته و کانکسساخت کلینروم )اتاق تمیز(نصب انواع ورق گالوانیزه و رنگیسینوسی شادورزومه کاری شرکت طالیه داران آفاق ۳6 هزار متر مربع شرکت طیور بهشت مازنداران ۱۸هزارترمربع شرکت میرو ایران اهواز پروژه های سازه فضایی فرودگاه شهید بهشتی اصفهان ایران خودروساختمان های ستاد بحران سالن های چند منظوره کمپ های دانشگاه پیام نوراساژ های مرکز کامپیوتر تهران و بسیاری از پروژه های دیگر.