لوگو شرکت افق سوله
شرکت افق سوله

ویژگی های سقف عرشه فولادی(متال دك)

ویژگی های سقف عرشه فولادی(متال دك)

ویژگی های سقف عرشه فولادی(متال دك)

  بتن ریزی در سقف های عرشه فولادی از سطح بسیار صاف ویکپارچه برخوردارست که پس از آن نیاز به کف سازی و پوکه ریزی نمی باشد وبا سرعت بالا آماده عملیات نازک کاری می باشد.

          در این سیستم،قالب بندی که یکی از مشکلات اجرایی ساختمان می باشد،حذف گردیده و اجرای سقف های عرشع فولادی را با سرعت بالا عملی می کند و این امکان وجود دارد که بعد از تکمیل شبکه های تاسیساتی به صورت یکجا نسبت به بتن ریزی تمام سقف وطبقات اقدام نمود.

نصب ورقه ها بدون جوشکاری و فقط بامیخ های فولادی انجام می شود.

در این سیستم ( سقف های عرشه فولادی ) امکان اجرای سقف و بتن ریزی در کلیه طبقات ساختمان های چند طبقه در یک زمان قابل انجام می باشد.